Icoane

Icoanele de la Mânăstirea Cârțișoara sunt lucrări executate manual, în atelier,  cu multă rugăciune și sudoare,  fiecare dintre ele fiind un unicat.

Cîteva icoane lucrate în atelier :

Icoana nu este un peisaj estetic sau o operă artistică, Icoana este un suflu viu care ne modelează sufletul, fiindcă ne propune o întîlnire cu cel înfățișat pe ea. O întîlnire cu Sfîntul care s-a îndumnezeit.

Icoana, dincolo de obiect sacru, de cult, este o cale de comunicare cu cerul, cu lumea celor bineplăcuți lui lui  Dumnezeu.

Dar icoana, dincolo de chipul sfântului, sau al Mântuitorului, sau al Maicii Domnului, icoana mai oglinește și altceva mai profund: chipul tainic, eshatologic al OMULUI;  ipostasul uman transfigurat de harul Duhului Sfânt,

Oglinda “EU-lui”   înduhovnicit.

 

Manastirea Cartisoara